METODY

Wprowadzenie
Metod nauczania języka obcego jest bardzo wiele, ale o sukcesie decyduje dopasowanie odpowiednich metod do indywidualnych potrzeb, zdolności, tempa nauki. Tego możesz się spodziewać w naszej szkole!
Na bieżąco obserwujemy postępy każdego uczestnika i modyfikujemy metody w zależności od potrzeb. Jest to możliwe ze względu na niewielką ilość osób w grupie (maksymalnie 8). W ramach jednego kursu można stosować dwa programy, np. połączyć kurs konwersacyjny prowadzony przez Native Speakera z kursem tradycyjno-komunikatywnym. Gdy, po przeanalizowaniu postępów, kursant uzna, że potrzebuje czegoś więcej, ma możliwość przejścia o poziom wyżej, nawet w trakcie roku.
Łączenie metod ma też inną niezmiernie ważną zaletę – przepędza nudę. Owa różnorodność metod stanowi źródło stałej inspiracji, pozwala efektywniej realizować cele kursów czy zajęć indywidualnych, i dawać nadzieję tym, którzy stracili ją dawno próbując nauczyć się języka obcego.
Oczywiście innych metod używamy na kursie dla maturzystów, innych dla osób wyjeżdzających za granicę, a jeszcze innych dla najmłodszych uczestników.

Metoda komunikatywna
Tej metody używamy najczęściej. Powód jest prosty. Metoda komunikatywna rozwija kompetencję komunikatywną, dlatego też zajęcia często przyjmują formę: pracy w parach lub grupach wymagając negocjacji i kooperacji między uczniami; zadań opartych o płynność mówienia, co wzmacnia pewność uczniów; odgrywania ról (role-plays) podczas, których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe. Nauczyciel ma za zadanie tworzyć jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się. Uczeń uczy się komunikować poprzez komunikowanie! Wprowadzanych jest wiele zagadnień kulturowych, koniecznych do poprawnego posługiwania się językiem, szczególnie ważne są zachowania niewerbalne.

Metoda Community Language Learning
Model ten zmniejsza stres spowodowany nową sytuacją uczniów. W warunkach grupy przyjaznych sobie osób uczących się nowego języka, proces nauczania przebiega znacznie wydatniej.
Język jest postrzegany jako narzędzie komunikacji, służy rozwijaniu kreatywnego myślenia. Program zajęć jest układany pod indywidualne potrzeby słuchacza, który na przykład chce nauczyć się porozumiewania w pracy.
Głównie ćwiczone elementy to mówienie i rozumienie. Najważniejszym aspektem metody jest przyjazne działanie nauczyciela. Wyklucza to typowe poprawianie błędów jako stresujące dla ucznia.

Metoda Total Physical Response
Często używana w nauczaniu dzieci. Metoda ta pozwala na wydłużony okres osłuchiwania się oraz rozwijania rozumienia zanim dojdzie do tworzenia własnych wypowiedzi. Po okresie naśladowania zachowania nauczyciela uczeń przejmuje inicjatywę.
Autor metody bazuje tu na sposobie w jaki dzieci przyswajają język ojczysty. Komunikacja między rodzicami a dziećmi łączy aspekty zarówno werbalne, jak i ruchowe. Dziecko ruchem odpowiada na mowę rodziców. Następnie, odpowiedzi te są pozytywnie utrwalane/nagradzane przez rodziców za pomocą mowy. Przez wiele miesięcy dziecko wchłania język, nie będąc w stanie mówić. W tym okresie dochodzi do „łamania systemu”. Dopiero potem dziecko jest w stanie spontanicznie reprodukować mowę.

Metody autorskie
W naszej szkole jesteśmy otwarci na nowatorskie metody. Lektorzy stosują ćwiczenia zachęcające słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć. Organizują gry i zabawy komunikacyjne, podczas, których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku. Wykorzystują m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i reklam. Nauka jest wspomagana przez dodatkowe materiały, opracowane przez nauczycieli.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij